ΛΕΣΒΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΧΙΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΘΥΜΑΙΝΑ

ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαµονή προσκεκληµένων οµιλητών», στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.2.2., 4.2.1, 5.2.1 και 5.2.2 της πράξης «ΝΑΥΣ - Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προµηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαµονή προσκεκληµένων οµιλητών», στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων 1.2.2., 4.2.1, 5.2.1 και 5.2.2 της πράξης «ΝΑΥΣ - Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προµηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας»
Τεύχη δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ»
Τεύχη δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ»
Συμβατικά τεύχη που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»  με προϋπολογισμό 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% Κωδικός 2016ΕΠ58800000.13
Συμβατικά τεύχη που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020» με προϋπολογισμό 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% Κωδικός 2016ΕΠ58800000.13

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Επισκεφθείτε τα νησιά μας

Λέσβος - Λήμνος - Άγιος Ευστράτιος

Λέσβος

Σάμος - Ικαρία - Φούρνοι - Θύμαινα

Σάμος

Χίος - Οινούσσες - Ηρωική Νήσος Ψαρών

Χίος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΟ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Περιφέρειας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Άλλων Φορέων